Izglasan drugi rebalans gradskog proračuna

Na ovotjednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanić- Grada s 11 glasova ZA i jednim suzdržanim glasom izglasan je drugi rebalans gradskog proračuna za ovu godinu.

Proračun je povećan za 6.544.000 kn ili za malo više od 5 % te sada iznosi 136.792.000 kuna

Razlozi za rebalans su prihodi planirani sukladno procjeni ostvarenja, dok su tekuće i kapitalne potpore usklađene sukladno očekivanjima.

Najznačajnije promjene u prihodima su u stavci Opći prihodi i primici za iznos od 5.114.000, prihod od rudne rente za iznos od 2.700.000, prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada za 1.000.000 kuna, te prihodi od kapitalnih pomoći iz Zagrebačke županije za iznos od 4.064.000 kuna za obnovu stare škole u Dubrovčaku Lijevom.

Izglasane su II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja UPU-3 kojima su između ostalog iz obuhvata izbačeni državna cesta DC43 i korito rijeke Lonje kako bi se vlasnicima olakšale realizacije investicija.

Prihvaćeno je financiranje i izvođenje druge faze radova na rekonstrukciji Moguševe ulice i izgradnji nogostupa u Ivanić-Gradu.

Vijećnici su dali suglasnost za dugoročno zaduživanje Javnoj vatrogasnoj postrojbi za nabavu kombiniranog vozila, za izdavanje bjanko zadužnice Gradskom muzeju za realizaciju obnove stare škole u Dubrovčaku Lijevom, te za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu Ivaplin za izvođenje građevinskih radova na zamjeni čeličnog distributivno opskrbnog plinovoda u Vulinčevoj ulici u Ivanić-Gradu radi dotrajalosti plinovoda.

S 11 glasova ZA i jednim protiv odabrana je najpovoljnija ponuda za kupnju nekretnine u vlasništvu Grada Ivanić-Grada u stambenom naselju poljana C, a jednoglasno je dana suglasnost za kupnju letjelišta u Breškoj Gredi.

Nadalje, prihvaćena su godišnja izvješća o radu Muzeja Ivanić- Grad, gradske zajednice športskih udruga, trgovačkih društava Ivakop i Ivaplin, te Komunalnog centra Ivanić- Grad kao i polugodišnja izvješća o radu gradonačelnika i izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci ove godine.

Dodajmo kako je za vrijeme aktualnog sata postavljeno pitanje hoće li i ove godine biti isplaćena božićnica umirovljenicima, na što je gradonačelnik priopćio kako su sredstva osigurana u iznosu koji je bio i prijašnjih godina.

 

 

/skl

zlatni miš

"Zlatni miš"

Na 11. Danima elektroničkih medija, Obiteljski radio Ivanić je primio nagradu „ZLATNI MIŠ“ za najbolju Internet stranicu.

Ocjenjivački žiri na čelu s dr. sc. Zdravkom Kedžom dodijelio je nagradu za platformu na kojoj na jednom mjestu slušatelji imaju mogućnost pratiti program putem online streama, preslušati emisije emitirane u radijskom programu na 99,4 MHz, te pročitati izbor iz lokalnih vijesti Otoka Ivanića.

Kontakt info

OBITELJSKI RADIO IVANIĆ

Park Stjepana Posezija 6
10 310 IVANIĆ- GRAD

Centrala: 01 28 81 656
Fax:  01 28 81 655
Studio:  01 28 81 657, 01 2882 984

E-pošta: oriivg@inet.hr - oriivg@net.hr

Volim Ivanić
Ivanić Grad
Općina Križ
Općina Kloštar Ivanić